جمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۷

خدا بزرگه

1) یکی از چیزهایی که خیلی مرا عصبانی می‌کند و مثل آتش تا آن انتهاهای هزارتوهای مخم را می‌سوزاند، این است که وقتی با یک عالمه منطق و استدلال برای یک نفر ثابت می‌کنی که امکان وقوع یک واقعه بی‌نهایت کم است، بعد از شنیدن تمام حرف‌های تو، با گفتن "ولی خدا بزرگه و هیچ چیز براش غیرممکن نیست" همان حرف‌های نادرست قبلی خویش را تکرار کند.
چه کسی گفته که رجوع به عقل و استدلال یعنی مخالفت با خداوند؟ قضیه کاملاً بر عکس است. این "خدا بزرگه"‌ی شما عین انکار خداوند است.
2) رییس‌جمهور گفته است: "مطالبه عدالت بايد عمومي شود و در همه دستگاه‌هاي اجرايي و مناسبات و قواي سه‌گانه، عدالت و خدمت به مردم حرف اول را بزند نه اينكه برخي رد گم كرده و فرمول‌هاي شرقي و غربي را به رخ ملت بكشند."
آیا فرمول "جاذبه" غربی نیست؟ فرمول "اهم"؟ فرمول‌های مقاومت مصالح که قطعاً آقای دکتر به شدت با آن‌ها درگیر بوده‌اند و کارایی‌شان را دیده‌اند، این‌ها غربی نیستند؟ آیا فرمول‌ها به جز توضیح و نمایش نمادین واقعیت‌ کار دیگری می‌کند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر