شنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۴

ادب مباحثه ( بخش چهارم )

نکته ای دیگر که باید آنرا جدا مد نظر داشته باشیم ، اینست که ما هیچ وقت نمی توانیم به نیات درونی آدمهای دیگر آگاه شویم و به ساحت نیاتشان نقب بزنیم تا داوری خود را در مورد آنها با توجه به نیاتشان اعمال کنیم . بنابراین نیکوست که در قضاوت در مورد افراد تنها عملکرد و گفتار آنها را در نظر بگیریم و اگر نقدی هست آنرا به این دو قسمت از ساحتهای شخص وارد آوریم .
گرچه وقتی به خودمان می رسیم ، لحظه به لحظه باید نگران نیات خود باشیم و هم وغم خود را صرف اصلاح نیات خود کنیم . 1
حتما در دنیای بلاگ و خارج از آن افرادی را دیده اید که مرتبا به دیگران این اتهام را وارد می کنند ، که در پی بدست آوردن شهرت هستند . گرچه عملا هم بخش وسیعی از اعمال ما آدمیزادگان در جهت بدست آوردن شهرت صرف می شود ، منصفانه نیست که به هر کسی رسیدیم ، او را متهم کنیم که به دنبال کسب شهرت است .
خصوصا وارد آوردن این اتهام به کسی که تمام تلاشش را دارد در جهت ، معنوی تر شدن 1 به کار می گیرد و سعی می کند یکی از مهمترین ویژگیهای معنویت یعنی "فارغ از نظر دیگران بودن " را در خود تقویت کند ، به گمانم خیلی دور از انصاف است .
دیگر اینکه هنگامیکه می نویسیم باید تمام تلاش خود را صرف کنیم تا به واضح ترین شکل ممکن ، آنچه را که می خواهیم بیان کنیم .
و بیش از آن ، سعی کنیم توجه خواننده را ، به مهمترین نکاتی که مد نظر داریم ، جلب کنیم .
به همین دلیل ، چنانچه در برداشت های خوانندگان از نوشتارمان ، آنها را غلط یافتیم ، باید در جایگاه نویسنده این امر را ناشی از عدم تواناییمان در القاء منظور خود به خواننده بدانیم و به جای وارد کردن اتهام بدفهمی به خوانندگان ، سعی در واضح نمودن هر چه بیشتر آنچه در نظر داریم بکنیم .
در ضمن هیچ وقت نمی توانیم به خواننده بگوییم که مطالعه اش ، در زمینه ای که می نویسیم ، کم است ، در عوض باید پیش نیاز های لازم برای فهم مطلبمان را یک یک برشمریم و یا منابع مورد نیاز برای فهم آنها را ذکر کنیم .
اما وقتی در مقام خواننده قرار می گیریم هم ، خیلی باید سعی کنیم ، دقیقا آن چیزی را برداشت کنیم که منظور نویسنده بوده است ، و توجه جدی کنیم که مهمترین نکات مورد نظر او را دریابیم و آنگاه که ناتوان از فهم مطلبی هستیم ، آنرا ناشی از بدفهمی و نداشتن پیش مطالعه ی لازم برای دریافت آن بدانیم و اتهاماتی از قبیل "مبهم گویی" ، "پیچیده گویی" و ... را به نویسنده وارد نکنیم .
----------------------------------------
1 مصطفی ملکیان – 2/4/84 نقل به مضمون
2 دیگر ویژگیهای مد نظر برای انسان معنوی را می توانید از آنچه در مورد پروژه معنویت – عقلانیت ملکیان نگاشته شده استخراج کنید .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر