یکشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۷

اینک، اندیشه‌ی احیا؟

صاحب سیبستان زده است به سیم آخر. به نظر من دیر است اما. وبلاگستان، مدت‌هاست که دیگر وبلاگستان نیست. آنی که پیش‌ترها بود، خود را نشان می‌داد و جایگاهی فوق‌العاده برای دگراندیشی‌های پویا و پرتحرک. هزارتو یکی از آخرین جایگاه‌هایی بود که نشانگر بازمانده‌هایی از آن عصر بود. از رفتن چیزهای خوب و غیب‌شدن و ناپدید شدن آن‌ها گریزی نیست. اما اندیشیدن به اسباب اتمام عصر رونق وبلاگستان که تنها گهگاهی پارسا بر آن تکیه می‌کرد، اینک دیگر مداوای احیای آن نمی‌کند. از وقت مداوا مدت‌هاست که گذشته است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر